Archive for the ‘Nyheter’ Category

Gangnam StyleNoen ansatte ved Gynekologisk avdeling ved Sunnybrook hospital i Canada, laget denne parodien på PSY sin sang og video Gangnam Style. Videoen har skapt mye diskusjon i Canada og videoen ble ikke like godt mottatt av alle.

Tunrusleger

En psykiater hadde fått en ny pasient som trodde han var Gud.
Psykiateren sa:
– Siden det er første gangen du er hos meg, vil jeg gjerne at du tar det fra begynnelsen.
– Naturligvis, doktor, svarte pasienten.
– I begynnelsen skapte jeg altså himmelen og jorden…..