Sykehuset.net – des sykeste vitsene og den sykeste humoren samlet på ett sted.

All informasjon på disse sidene er kun til underholdning og ingen ting annet.